Dyrk svampe på træstubbe

Dyrkning i løvtræ er ideelt for dig der netop har fældet, eller har unge træstubbe af arterne bøg, avnbøg, birk, ahorn, poppel, pil, røn og frugttræ. Dyrkning på træ er for den uerfarne et godt sted at starte.

Med østershatte og shiitake mycelium kan du nemt dyrke dine egne svampe. Østershattene kan både dyrkes i kaffegrums, i halm og i løvtræ. Vi deler i denne guide ud af vores erfaringer, samt samler de bedste tips og tricks fra andre svampe-dyrkere, for at du kan få det optimale udbytte ud af din svampedyrkning.

Find mycelium til grå/brune østershatte her, og til gule østershatte her.

SÅDAN DYRKER DU ØSTERSHATTE OG SHIITAKE I LØVTRÆ

Kulturer (træ el. halm), der anlægges udendørs i efteråret, skal podes 1 måned før frost – hermed er myceliet beskyttet. En rettidigt anlagt efterårskultur har fordelen af høj luftfugtighed, samt at man kan høste tidligt det følgende år. Hvis stubbene/stammer kan opbevares frostfrit kan de podes og dyrkes hele året.

Inden gennemsavningen/boringen kan man med fordel afvaske podestedet med “klorinvand”, man lader herefter overfladen tørre inden savning/boring.

FREMGANGSMÅDE (MED STAMMER):

INGREDIENSER:

 • Friskfældede løvtræstammer (over 10 cm i diameter, længde 40-60 cm)
 • Mycelium, afhængig af hvor mange stammer du har
 • En ca. 5 cm tyk skive afsaves af den ene ende.
 • Et ca. 0.5 cm lag mycelium lægges på hele snitfladen, og den afsavede skive påsættes med et søm så fast som muligt af hensyn til god kontakt mellem mycelium og træ.
 • Snittet aflukkes med bredt tape el.lign.
 • Stammerne skal nu tildækkes med plastik, eller lægges i plastsække. Stammerne står perfekt på steder som skur, garager, stalde eller lignende. Du kan også lægge dem i et hjørne af haven hvor der er fugtigt og skyggefuldt. Den optimale temperatur for stammerne er 20-25°C. Ved lavere temperaturer vil det stadig fungere, blot gå langsommere.
 • Afhængig af temperatur, fugtighed og træsort gennem vokser myceliet træet i løbet af 4-12 mdr.
 • Herefter anbringes stammerne på et skyggefuldt sted, idet de nedgraves 10-15 cm med den upodede ende – samtidigt fjernes pode afdækningen.

FREMGANGSMÅDE (MED STUBBE):

INGREDIENSER:

 • Friske træstubbe
 • Mycelium
 • Korkpropper

På friske – max. 3/4 år efter fældningen -løvtræstubbe gror østershat og shiitake særdeles godt, og samtidigt nedbrydes stubben hurtigt og bekvemt.

 1. Stubben podes efter snitflademetoden som beskrevet ovenfor. Efter vor erfaring giver snitflademetoden det bedste resultat.
 2. Inden gennemsavningen/boringen kan man med fordel afvaske podestedet med “klorinvand”, man lader herefter overfladen tørre inden savning/boring. Alternativt kan man med et træbor af f.eks. korkpropstørrelse bore en række huller 10 cm lodret ned i stubben (jo flere jo bedre).
 3. I hullere fyldes mycelium
 4. Korkprop isættes – alternativt kan man afdække med en plastsæk.

Ligesom ved halmkultur kommer høstperioderne i bølger, blot går der længere tid mellem de enkelte høstperioder ved udendørs trækultur, således opnår man kun 2-3 høst om året.

Skadedyr. Specielt snegle er meget glade for svampe og kan fortære samtlige frugtlegemer på en nat. Snegleværn kan etableres i form af udstrøet kalk, savsmuld, træaske. Ved dyrkning i sække kan sækken ophænges.

Udendørs kultur på halmballer kan ved kraftigt snegletryk umuliggøres, idet æg lagt i halmen vil betyde fremkomst af snegle senere indefra halmballen uden chance for afværgning.

Vi elsker svampedyrkning, og vi nyder at følge med i jeres projekter derhjemme. Hvis du har lyst til at dele dine projekter, kan du melde dig ind facebook gruppen Fællesskab for Svampedyrkere.